:: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา :: :: นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ::
 

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564  นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  พร้อมกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้แก่คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม  ได้แก่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดถึงกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ณ ห้องประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ  โรงเรียนพระประโทณเจดีย์  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

 

 

 วันที่ 4 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานประชุมกำหนดมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่เหมาะสมกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมพิจารณา ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  ศธจ.นครปฐม

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน  
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)  ครั้งที่่ 1 พ.ศ.2564  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศธจ.นครปฐม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ศธจ.นครปฐม
ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE)
โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นเลขานุการการประชุม นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สพป.นฐ.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.ชนสิทธิ สิทธิสูงเนิน  ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จำรัส อินทลาภาพร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
รศ.ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีนคริทรวิโรฒฯ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ อดีต ศน.เชี่ยวชาญ ดร.มณกาญจน์ ทองใย อดีต ศน.สพป.นฐ.2
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.นฐ. สพป.นฐ.1 และ 2 และเทศบาลนครนครปฐม ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ
และโรงเรียนเครือข่ายโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) วาระการประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินการตลอดแนว และร่วมพิจารณาและอภิปรายรูปแบบการรายงานและเกณฑ์การประเมินนวัตกรรม
รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารและคณะครูในโครงการด้วยรูปแบบต่าง ๆ  ณ ฟิล ไลค์ โฮม รีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นครปฐม  
เข้าร่วมประชุมการบริหารงานบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.2 ครั้งที่ 1/2564
โดยมี  นายศัจธร  วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ศธภ.2 อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

ศึกษาธิการ

  

 นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  

  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 

 

 ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา

QR-CODE

แบบประเมิน ITA หน่วยงาน

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ศธจ.นครปฐม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ศธจ.นครปฐม

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom  Provincial Education Office

เลขที่ 161/4  ถนนเพชรเกษม
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-3064-18 , 034-3064-19 โทรสาร 034-3064-17

E-mail : nakhonpathom@moe.go.th

Who online

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

4243303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
552
4239
11031
4213428
33371
148588
4243303

Your IP: 18.206.238.77
2021-05-12 07:51

Calendar

May 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

nakhonpathom provincial education office 161/4 Tambon Prapratone, Amphoe Meuang Nakhon Pathom 73000
Tel. 03430 6418, 0 3430 6519
Fax. 0 3430 6417
e - mail : nakhonpathom@moe.go.th
Admin ... Amornrath Jinda : sirkan0807@gmail.com